Fast Cargo Logistics JSC

-Dịch vụ làm thủ tục hải quan và khai thuê hải quan, đại lý hải quan;

-Bốc xếp hàng hoá, hoạt động kho bãi;

-Dịch vụ bến xe và bãi đỗ xe, dịch vụ cảng và bến cảng;

-Giao nhận, vận tải và các hoạt động hỗ trợ khác cho vận tải bằng các phương tiện chuyên dụng;

-Vận tải hàng hoá bằng xe tải đặc biệt, vận tải hàng hoá bằng xe thùng, vận tải hàng hoá bằng xe container siêu trường siêu trọng;

-Đại lý vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không;

-Dịch vụ nhận gửi, chuyển phát hàng hoá;

-Dịch vụ quản lý chuỗi.