Vận tải đường bộ

FAST CARGO LOGISTICS cung cấp tính năng bảo mật và hỗ trợ hiệu quả cho chuỗi cung ứng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp vận tải đường bộ đa phương thức và kèm theo sự liên kết với dịch vụ contract logistics. Công ty của bạn sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ vận tải đường bộ, và đường sắt, cũng như dịch vụ thông quan, on-site logistics và quản lý luồng hàng.

  • Vận chuyển hàng hoá thông thường, hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hoá siêu trường siêu trọng, container đến các cảng và cửa khẩu.
  • Vận chuyển hàng rời, hàng lẻ, hàng bảo quản đặc biệt bằng xe đông lạnh, xe chuyên dụng theo qui định của cơ quan chức năng và yêu cầu của khách hàng…
  • Vận chuyển hàng hoá là nguyên liệu, phụ kiện, phụ tùng thay thế từ cảng tới nhà máy, từ nhà máy đến kho, đến các đại lý hoặc ngược lại.