Giới thiệu FAST CARGO LOGISTICS

Giới thiệu
Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Xây dựng Fast Cagor trở thành công ty cung cấp dịch vụ 3PL và giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất giúp cho các hoạt động lưu thông, chuyên chở hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, đưa sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tiếp cận đến mọi vùng miền và tận tay người tiêu dùng.

Đối với CÔNG TY CỔ PHẦN FAST CARGO LOGISTICS sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất, Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ trong từng dịch vụ mang lại hiệu quả cao cho khách hàng

Quản lý chất lượng

  • Fast Cagor áp dụng triệt để công nghệ thông tin tiên tiến trong việc khai báo hải quan điện tử, quản lý chuỗi, thanh khoản hàng hoá, quản lý kho hàng, và trong quá trình tác nghiệp một cách chuyên nghiệp, độc lập và đạt trình độ khu vực; luôn đảm bảo sự kết nối bằng hệ thống mạng điện tử hiện đại giữa Nhà sản xuất – Fast Cagor  – Hải quan. Bằng các đó, các bên trực tiếp kiểm tra, kiểm soát được chính xác tình trạng, số lượng, chất lượng của hàng hoá tại mọi thời điểm.
  • Fast Cagor đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng dịch vụ của mình thông qua việc xây dựng hệ thống kiểm tra và giám sát chặt chẽ; đồng thời, thường xuyên tổ chức các khoá học nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên giao nhận.
  • Fast Cagor đang hướng tới liên doanh, liên kết với các công ty hàng đầu trên thế giới và các nước trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng thêm các loại hình dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường giao nhận, vận  tải ở trong nước và trên thế giới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý chuỗi

Công nghệ

  • Cán bộ của công ty đã được đào tạo trong nước và tại nước ngoài và đã qua các khoá học về nghiệp vụ thủ tục hải quan, khai thuê hải quan, giao nhận và quản lý kho bãi.
  • Sử dụng các phần mềm quản lý ưu việt của Việt Nam và các phần mềm của các nước tiên tiến đã được áp dụng trong công tác khai báo hải quan, giao nhận vận tải, tài chính kế toán, quản lý hàng hoá trong kho, ngoài bãi, quản lý nhân sự.
  • Toàn bộ các công việc liên quan đến khai báo hải quan, quản lý dữ liệu, thanh khoản nguyên liệu, hoàn thuế… được thực hiện trên máy điện toán.
  • Công ty có hệ thống thiết bị liên lạc, hệ thống tin học đồng bộ đáp ứng tốt việc liên lạc nội bộ, trong nước và quốc tế.