Dịch vụ thủ tục hải quan

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của FAST CARGO LOGISTICS sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục hải quan nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn khẳng định năng lực và chất lượng dịch vụ khai báo hải quan của FAST CARGO LOGISTICS.

thu tuc hai quan

  • Lập tờ khai hàng hoá
  • Tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá
  • Phục vụ kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu
  • C/O form A, B, D…
  • Đăng ký định mức
  • Đăng ký Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng
  • Thanh khoản hàng hoá xuất nhập khẩu
  • Đăng ký danh mục nhập tạo tài sản cố định
  • Thủ tục hoàn thuế…