CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

  • Khách hàng được phép thực hiện khiếu nại trực tiếp đến Fast Logistics trong quá trình sử dụng nhưng không quá 02 ngày sau khi khách hàng nhận hàng.
  • Fast Logistics sẽ tiếp nhận khiếu nại trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi quý khách có khiếu nại.
  • Thời gian xử lý khiếu nại khoảng 2 – 5 ngày tùy thuộc vào các trường hợp sau:
  • Nếu khiếu nại phát sinh từ lỗi của Fast Logistics thì Chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 03 ngày làm việc trong trường hợp không bị gián đoạn trong quá trình trao đổi & liên lạc với Khách hàng về các phương án xử lý.
  • Nếu khiếu nại phát sinh từ lỗi của các bên thứ 3 như Nhà cung cấp Trung Quốc, đơn vị vận chuyển thì Fast Logistics sẽ phải trao đổi và làm việc với các đơn vị này để có thông tin và xử lý khiếu nại.